PDF

Przegląd epidemiologiczny 2005, 59(3): 633-640

Stulecie odczynu Wassermanna - przyszłość serologicznej diagnostyki kiły w świetle najnowszych badań
[The centenary of Wassermann reaction - the future of serological diagnosis of syphilis, up-to-date studies]

A. B. Serwin, P.K. Kohl, B. Chodynicka

Liczba pobrań: 1700