PDF

Przegląd epidemiologiczny 2008, 62(1): 77-84

Stężenia rozpuszczalnych form wybranych cząsteczek adhezyjnych we wczesnej zlokalizowanej oraz późnej rozsianej boreliozie z Lyme
[Serum concentration of selected adhesive molecules in early localised and late disseminated Lyme borreliosis]

J. Zajkowska, J. Stalewska, M. Kondrusik, J. Kuśmierczyk, P. Czupryna, S. Grygorczuk, S. Pancewicz

Liczba pobrań: 796