PDF

Przegląd epidemiologiczny 2007, 61(1): 51-58

Stężenia białek sFas i sFasL w hodowli komórek jednojądrzastych krwi obwodowej chorych z późną boreliozą z Lyme
[Concentration of sFas and sFasL in the supernatant of PBMC culture from the patients with late Lyme borreliosis]

S. Grygorczuk, T. Chmielewski, J. Zajkowska, S. Pancewicz, R. Świerzbińska, M. Kondrusik, S. Tylewska-Wierzbanowska, T. Hermanowska-Szpakowicz

Liczba pobrań: 1212