PDF

Przegląd epidemiologiczny 2009, 63(1): 19-22

STARI- nowa krętkowica odkleszczowa
[STARI- a new tick borne spirochetosis]

J. Zajkowska, A. M. Moniuszko, P. Czupryna, S. A. Pancewicz, S. Grygorczuk, M. Kondrusik

Liczba pobrań: 548