PDF

Epidemiological review 2002, 56(1): 39-48

Stan uodpornienia dzieci w wieku 6-8 lat przeciw krztuścowi, tężcowi i błonicy
[mmunity of children aged 6-8 against pertussis, tetanus and diphteria]

J. Ślusarczyk, G. Dulny, K. Nowak, J. Krszyna, T. Wysokińska, A. Fordymacka, A. Gzyl, W. Janaszek, G. Gniadek

Downloads: 955