PDF

Przegląd epidemiologiczny 2008, 62(1): 181-191

Stan sanitarny, ochrona zdrowia i sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w Krakowie w okresie autonomii galicyjskiej (lata 60./70. XIX w.- do 1914 r.)
[Sanitary conditions, health care and epidemiological situation of infectious diseases in Cracow in the period of Galicia autonomy (since 60ties/70ties of 19th century until 1914]

W. Berner

Liczba pobrań: 994