PDF

Przegląd epidemiologiczny 2005, 59(2): 447-453

Spektroskopia protonowa wątroby u chorych z WZW typu C oraz z koinfekcją HIV/HCV
[Proton magnetic resonance spectroscopy in the liver of HIV and HCV coinfected patients]

A. Wiercińska-Drapało, E Tarasów, T..W. Łapiński

Liczba pobrań: 867