PDF

Przegląd epidemiologiczny 2012, 66(4): 681-688

Socjodemograficzne uwarunkowania nierówności dostępu do usług zdrowotnych w Polsce w 2011 roku na przykładzie Diagnozy społecznej
[Socio-demographic determinants of inequity of access to health care in Poland in 2011 – based on Social Diagnosis]

K. Kolasa, T. Rybnik

Liczba pobrań: 1192