PDF

Przegląd epidemiologiczny 2012, 66(1): 49-54

Skuteczność terapii trójlekowej u chorych przewlekle zakażonych HCV, nieleczonych i z nieskuteczną wcześniejszą terapią
[Efficacy of triple therapy in patients not treated and patients previously treated ineffectively]

D. Kozielewicz, W. Halota, D. Dybowska

Liczba pobrań: 1766