PDF

Przegląd epidemiologiczny 1995, 49(1-2): 65-71

Skuteczność procesu dezynfekcji endoskopów elastycznych
[Effectiveness of endoscope disinfection process]

S. Dąbrowiecki, B. Waszak

Liczba pobrań: 2100