PDF

Przegląd epidemiologiczny 2010, 64(3): 435-430

Składowe przyrostu trwania życia według grup wieku w Polsce w latach 1950-2008
[Decomposition of changes in life expectancy by age groups, Poland, 1950-2008]

P. Szukalski

Liczba pobrań: 955