PDF

Przegląd epidemiologiczny 1999, 53(3-4): 365-369

Serowary Salmonella określone w Krajowym Ośrodku Salmonella w latach 1995-1997
[Salmonella serovars determined in the National Salmonella Centre between 1995 and 1997]

B. Dera-Tomszewska, R. Głośnicka

Liczba pobrań: 1388