PDF

Epidemiological review 2012, 66(3): 431-436

Ryzyko zarażenia malarią w czasie podróży w świetle danych Kliniki Chorób Zakaźnych w Krakowie z lat 1996-2010
[The risk of malaria during travel, observations of the Department of Infectious Diseases in Cracow from 1996 to 2010]

A. Kalinowska-Nowak, M. Bociąga-Jasik, M. Leśniak, T. Mach, A. Garlicki

Downloads: 1398