PDF

Przegląd epidemiologiczny 2012, 66(4): 575-580

Rozpowszechnienie przeciwciał anty-HCV wśród osób dorosłych w Polsce – wyniki badania przekrojowego w populacji ogólnej
[Prevalence of anti-HCV antibodies among adults in Poland – results of cross-sectional study in general population]

P. Godzik, A. Kołakowska, K. Madaliński, M. Stępień, A. Zieliński, A. Góralewska, M. Kazimierska, R. Kunc- Kozioł, B. Nadolska, A. Pawłowska, A. Piskorek, J. Równiak, M. Rosińska

Liczba pobrań: 3786