PDF

Epidemiological review 2012, 66(3): 409-415

Rotawirusy jako czynnik etiologiczny zakażeń szpitalnych w Polsce – przegląd systematyczny z meta-analizą 11 badań
[Rotaviruses as a cause of nosocomial infections in Poland – systematic review with metaanalysis of 11 studies]

E. Kuchar, A. Nitsch-Osuch, L. Szenborn, E. Ołdak

Downloads: 2889