PDF

Przegląd epidemiologiczny 2006, 60(2): 273-280

Rola wykrzepiania śródnaczyniowego w patomechanizmie uszkodzenia mózgu i wpływ na przebieg w ropnym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych
[Influence of intravascular coagulation on brain injury and clinical course in purulent meningitis]

M. M. Kowalik

Liczba pobrań: 1011