PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY Kwartalnik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
- Państwowego Zakładu Higieny i Polskiego Towarzystwa
EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH

Epidemiological Review quarterly JOURNAL OF THE NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
AND THE POLISH SOCIETY OF EPIDEMIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES

Index Copernicus 103,88

ISSN 0033-2100 e-ISSN 2545-1898

Punktacja MNiSW 12

Zmień rozmiar czcionki A A A
Strona finansowana ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Index Plus 2012.