PDF

Przegląd epidemiologiczny 2012, 66(4): 581-586

Retrospektywna analiza objawów klinicznych 973 osób chorych na boreliozę w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000- 2005
[A retrospective analysis of 973 patients with Lyme borreliosis in Kuyavian-Pomeranian voivodeship in 2000-2005]

M. Błażejewicz-Zawadzińska, A. Brochocka, J. Lisińska, M. Borowiecki

Liczba pobrań: 1557