PDF

Przegląd epidemiologiczny 2019, 73(3): 393-402

Research on value co-creation with the participation of patients based on DART model – methodological remarks / Badanie współtworzenia wartości zdrowotnych z udziałem pacjentów przy wykorzystaniu modelu DART – uwagi metodologiczn
[ ]

M. Olejniczak, P. Pliszka

Liczba pobrań: 997