PDF

Przegląd epidemiologiczny 2012, 66(4): 559-565

Reforma nauczania epidemiologii studentów medycyny w Polsce - zmiana zagrażająca nauczaniu podstaw rozumowania lekarskiego
[Reform of epidemiology undergraduate education programme for Polish medical students – the changes threatening essentials of education in medical reasoning]

J. P. Knap

Liczba pobrań: 1608