PDF

Przegląd epidemiologiczny 2012, 66(3): 471-477

Realizacja szczepień przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu w ramach ochrony zdrowia pracowników, w praktyce niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej
[Vaccination against tick-borne encephalitis as an occupational health practice by a private health care provider]

G. Juszczyk, J. Ślusarczyk

Liczba pobrań: 1521