PDF

Przegląd epidemiologiczny 1998, 52(3): 329-337

Przewlekłe objawy ze strony układu oddechowego u dzieci oraz ich sprawność wentylacyjna płuc a zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w miejscu zamieszkania
[Chronic respiratory symptoms and lung function in children related to air pollution in the residential areas]

W. Jędrychowski, E. Flak, E.Mróz

Liczba pobrań: 912