PDF

Przegląd epidemiologiczny 2005, 59(3): 641-649

Przetrwanie HBV DNA u dzieci leczonych interferonem alfa mimo serokonwersji do przeciwciał anty-HBs
[Persistence of hepatitis B virus in children after interferon-a therapy despite the seroconversion in HBsAg/antiHBs system]

H. Gregorek, K. Dzierżanowska-Fangrat, M. Woynarowski, P. Jóźwiak, E. Witkowska-Vogtt, U. Wojda, M. Syczewska, J. Socha, K. Madaliński

Liczba pobrań: 1052