PDF

Przegląd epidemiologiczny 2008, 62(1): 3-4

Przemówienie wygłoszone na otwarciu I Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
[Speech on First Scientific Meeting of the Polish Society of Epidemiology and Infectious Diseases]

B. Kassur

Liczba pobrań: 977