Przegląd Epidemiologiczny Nr 2/2017

30-08-2017

Nr 2 Przeglądu Epidemiologicznego otwiera artykuł „Zakażenia Clostridium difficile – nadal aktualny problem leczniczy i epidemiologiczny” omawiający mechanizmy zasiedlania przewodu pokarmowego przez CD, szczególnie przez coraz częściej izolowany w badaniach rybotyp 027.W artykule obszernie przedstawiono lekowrażliwość CD na podstawie charakterystyki szczepów izolowanych w badaniach na świecie i w Polsce.

   Zakażenia szpitalne są tematem dwóch artykułów -  jeden przedstawia  analizę zmian flory bakteryjnej oraz oporność izolowanych patogenów na antybiotyki w materiale pobranym od pacjentów hospitalizowanych w jednym z warszawskich szpitali w latach 2005-2012.

  W drugim artykule przeanalizowano dane o występowaniu ognisk epidemicznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (zakażenia szpitalne) w Polsce w latach 2011-2015 na   podstawie sprawozdań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

   W piątej części cyklu poświęconego poszukiwaniu nowych preparatów do terapii przeciwbakteryjnej publikujemy artykuł  na temat chemioterapeutyków z grupy oxazolidynonów – nowej alternatywy w leczeniu ciężkich zakażeń wywołanych przez bakterie Gram-dodatnie.

W dziale „Zdrowie publiczne” przedstawiona jest m.in. sytuacja epidemiologiczna przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) w województwie śląskim – w artykule prześledzono dynamikę zmian współczynników zapadalności  i chorobowości hospitalizowanej oraz kosztów leczenia choroby.

« powrót