PDF

Przegląd epidemiologiczny 2005, 59(3): 703-709

Prokalcytonina (PCT) w płynie mózgowo-rdzeniowym i w surowicy chorych z bakteryjnymi ropnymi i limfocytarnymi zapaleniami opon i mózgu u dorosłych - obserwacje własne
[Procalcitonin (PCT) concentration in cerebrospinal fluid and plasma of patients with purulent and lymphocytic meningoencephalitis -own observations]

L. Kępa, B. Oczko-Grzesik, D. Błędowski

Liczba pobrań: 1239