PDF

Przegląd epidemiologiczny 2006, 60(1): 7-15

Prokalcytonina jako marker diagnostyczny zespołu uogólnionej reakcji zapalnej (SIRS) i posocznicy
[Procalcitonin as a diagnostic marker in systemic inflammatory response syndrome (SIRS) and sepsis]

K. Hryckiewicz, J. Juszczyk, A. Samet, E. Arłukowicz, A. Śledzińska, B. Bolewska

Liczba pobrań: 1901