PDF

Przegląd epidemiologiczny 2006, 60(2): 323-329

Próba wyłączenia świadczeń kardiologii inwazyjnej z finansowania ze środków publicznych - racjonowanie, w świetle suwerenności państwowej i prawa europejskiego
[Attempt to exclude invasive cardiology services in Poland - rationing, national sovereignty and European Union law]

C. A. Gericke, R. Busse, I. Sakowska, K. Kuszewski, A. Maciąg

Liczba pobrań: 751