PDF

Przegląd epidemiologiczny 2017, 71(2): 259-269

Prevention programmes in primary health care - 8 aspects of their effective implementation / Programy profilaktyczne w podstawowej opiece zdrowotnej – 8 aspektów efektywnego wdrożenia
[ ]

K. Zakrzewska, N. Parda, M. Rosińska

Liczba pobrań: 1277