Prenumerata

Informacji o warunkach prenumeraty udziela i zamówienia przyjmuje

Biblioteka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego

ul.Chocimska 24, 00-791 Warszawa

Tel: 22 54-21-262 lub 22 54-21-264

e-mail: biblioteka@pzh.gov.pl                                    

Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu faktury VAT na rachunek bankowy

Bank Gospodarstwa Krajowego nr: 93 1130 1017 0080 1180 2020 0001

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy

 

Cena rocznej prenumeraty kwartalnika Przegląd Epidemiologiczny na rok 2023 wynosi 120,00 PLN    

 

Cena rocznej prenumeraty kwartalnika Przegląd Epidemiologiczny na nadchodzący rok 2024 wynosić będzie 280,00 PLN