Prenumerata

Informacji o warunkach prenumeraty udziela i zamówienia przyjmuje

Biblioteka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny,

ul.Chocimska 24, 00-791 Warszawa

Tel: 22 54-21-262 lub 22 54-21-264

e-mail: biblioteka@pzh.gov.pl                                    

Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu faktury VAT na rachunek bankowy

PKO BP S.A. 98102010420000830202008027

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

 

Cena rocznej prenumeraty kwartalnika Przegląd Epidemiologiczny na rok 2018 wynosi 120,00 PLN