PDF

Przegląd epidemiologiczny 2006, 60(2): 213-224

Pracownia Leptospir WSSE we Wrocławiu (1947-2005). Uwagi na tle jej działalności
[Leptospirosis laboratory of WSSE in Wrocław (1947-2005). Comment on its activity]

U. Litarska, J. P. Knap, J. Zięba

Liczba pobrań: 1063