PDF

Przegląd epidemiologiczny 2005, 59(2): 605-609

Powikłania leczenia interferonem i rybawiryną u pacjentki z marskością żółciową wątroby i nadkażeniem HCV
[Complications in patient with liver cirrhosis and HCV coinfection during treatment with peginterferon and ribavirin]

J. Pawłowska, E. Sokal, I. Jankowska, M. Teisseyre, M. Rokitka, J. Socha

Liczba pobrań: 774