PDF

Przegląd epidemiologiczny 2012, 66(4): 567-573

Poszukiwanie nowych preparatów do terapii przeciwbakteryjnej. I. Nowe antybiotyki i chemioterapeutyki dopuszczone do obrotu
[Looking for the new preparations for antibacterial therapy. I. New antibiotics and chemotherapeutics on the market]

I. Karpiuk, S. Tyski

Liczba pobrań: 4084