PDF

Przegląd epidemiologiczny 2005, 59(3): 671-677

Postępowanie w przypadku ekspozycji pracowników szpitala na HBV, HCV i HIV
[Procedure in case of exposition of hospital's workers to HBV, HCV and HIV]

M. Dancewicz, M. Szymankiewicz, J. Kowalewski, M. Karwacka

Liczba pobrań: 3382