PDF

Przegląd epidemiologiczny 2006, 60(2): 199-203

Porównanie odpowiedzi humoralnej na szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u chorych ze stłuszczeniem wątroby i z marskością wątroby
[The comparison of the humoral response among the patients with liver cirrhosis and steatosis of the liver after HBV vaccination]

E. Koślińska-Berkan, J. Kuydowicz

Liczba pobrań: 862