PDF

Przegląd epidemiologiczny 2017, 71(1): 25-32

Poliomyelitis eradication – the review of notifications from the years 2010-2016 sent to National IHR Focal Point / Eradykacja poliomyelitis – przegląd powiadomień WHO i ECDC za lata 2010-2016 nadesłanych do Krajowego Punktu Centralnego ds. Mi
[ ]

F. Radziszewski, J. Janiec, Ł. Henszel, R. Izdebski, P. Polański

Liczba pobrań: 1214