PIERWSZY NUMER PRZEGLĄDU EPIDEMIOLOGICZNEGO w 2017 r.

26-05-2017

W artykule redakcyjnym  „Problem eliminacji zakażeń HCV w Polsce”  omówiono wyniki Projektu KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV”  realizowanego w latach 2012-2017, sponsorowanego przez Rząd Federacji Szwajcarskiej i Ministerstwo Zdrowia RP. Szczególnie interesujące jest przedstawienie wyników uzyskanych w poszczególnych podprojektach w aspekcie dokumentu  WHO „Global health sector strategy on viral hepatitis, 2016-2021”, przyjętego przez kraje członkowskie, w tym Polskę, na 69 Światowym Zgromadzeniu Zdrowia.

Dwa artykuły w dziale „Problemy zakażeń” przedstawiają  informacje o aktualnym zagrożeniu  odrą i polio;  odra jest objęta światowym programem  eliminacji , a polio – programem eradykacji  WHO. W artykułach przedstawiono przegląd najważniejszych powiadomień dotyczących odry i polio, które napłynęły do  Krajowego Punktu Centralnego  ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych , działającego w Zakładzie Epidemiologii NIZP-PZH,  w latach 2010-2016.

Niedostatki wiedzy  na temat chorób rzadkich (rare diseases , RD ) wśród studentów  kierunków medycznych w Krakowie omawia  artykuł oparty na wynikach badań ankietowych , a autorzy postulują opracowanie nowych metod edukacyjnych w tym zakresie.

W dziale „Historia medycyny” polecamy artykuł  „ Stulecie badań nad wścieklizną w Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie”. Autorka – uczestniczka prac nad wścieklizną i znawczyni  tematu przedstawia historię badań naukowych, produkcji szczepionek i praktyki szczepień w tej dziedzinie w PZH od 1919 roku do czasów współczesnych.

« powrót