Pierwszy numer Przeglądu Epidemiologicznego w 2016 roku

15-04-2016

W pierwszym numerze PE w 2016 polecamy artykuły o  nowych lub coraz częściej występujących chorobach wektorowych - Zika, WNV i USUTU i potencjalnych zagrożeniach wywołanych przez te wirusy dla zdrowia populacji w Polsce. Do nowych zagrożeń wirusowych należą również zakażenia wirusem HEV – w numerze znajdą Państwo najnowsze informacje na temat tej zoonozy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Europie.

W dziale Problemy zakażeń publikujemy  bardzo wyczerpujący artykuł o czynnikach ryzyka powstawania szpitalnych zapaleń płuc - związanych z wentylacją mechaniczną oraz procedurami inwazyjnymi stosowanymi w leczeniu na oddziale intensywnej terapii.

Kolejny artykuł w tym dziale omawia adherencję pacjentów zakażonych HBV i HIV do terapii przeciwwirusowej (leczonych antyretrowirusowo lub nukleozydowymi/ nukleotydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy) na podstawie polskiej wersji kwestionariusza Morisky’ego (MMAS-8).

Publikujemy również rekomendacje postępowania w profilaktyce wertykalnych zakażeń HBV i HCV wraz z algorytmem oceny ryzyka transmisji wertykalnej zakażenia HBV.

Stan zdrowia jamy ustnej  dzieci i młodzieży oraz ocena wiedzy rodziców na temat higieny jamy ustnej i profilaktyki próchnicy u małych dzieci są tematem   trzech artykułów w dziale Zdrowie publiczne. W tym dziale zamieszczamy również omówienie najnowszych doniesień na temat  rozpowszechnienia używania dopalaczy w Polsce i krajach UE. Zapraszamy.

« powrót