PIERWSZY NUMER PRZEGLĄDU EPIDEMIOLOGICZNEGO 1/2018 NA 100-LECIE NIZP-PZH

28-05-2018

PIERWSZY NUMER PRZEGLĄDU EPIDEMIOLOGICZNEGO 1/2018  NA 100-LECIE NIZP-PZH

Pierwszy numer Przeglądu Epidemiologicznego z 2018 roku ukazuje się w Roku Jubileuszowym 100-lecia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, w numerze zamieszczamy  notę redakcyjną o jubileuszu pod rocznicowym logo w językach angielskim i polskim.

W  dziale „Problemy zakażeń” publikujemy m.in. artykuł przeglądowy o zakażeniach wankomycynoopornymi szczepami Enterococcus faecium w Polsce i na świecie.

Szczepy E. faecium oporne na wankomycynę (VREfm ang. Vancomycin Resistant Enterococcus faecium) stają się coraz częstszą przyczyną zakażeń szpitalnych, szczególnie u pacjentów z obniżoną odpornością. W artykule przedstawiono sposoby monitorowania VRE i prowadzenia nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi wywołanymi tymi patogenami w różnych regionach świata.

W tym samym dziale polecamy artykuł poświęcony zakażeniom szpitalnym krwi na oddziałach intensywnej terapii, na podstawie danych uzyskanych w siedmiu OIT południowej Polski uczestniczących w wieloośrodkowym standaryzowanym programie kontroli zakażeń w latach 2013-2015.

Warto zapoznać się również z artykułem na temat  paraliżu kleszczowego, na który najczęściej chorują zwierzęta, może on jednak występować również u ludzi w każdym wieku. Za wystąpienie paraliżu kleszczowego odpowiadają neurotoksyny wydzielane przez dorosłe samice kleszczy występujących w Ameryce Północnej i w Australii, rzadziej w Europie i Afryce. W Polsce występuje 6 gatunków kleszczy mogących stanowić potencjalne zagrożenie, m.in. Argas reflexus, Ixodes crenulatus, Ixodes ricinus, Ixodes hexagonus.

Publikujemy również dwa opisy rzadko występujących przypadków zakażeń -  współistnienia ziarnicy wenerycznej i wzw typu C oraz postaci septycznej listeriozy z mnogimi ropniami wątroby.

Dział „Zdrowie publiczne” zawiera m,in. artykuł monograficzny o Galleria mellonella L. -   
owadzie wykorzystywanym jako organizm modelowy w badaniach biomedycznych. Polecamy i zachęcamy do lektury.

« powrót