PDF

Przegląd epidemiologiczny 2017, 71(3): 429-438

Patient’s health awareness as a significant link in the process of melanoma diagnostics / Świadomość zdrowotna pacjenta jako istotne ogniwo w procesie diagnostyki czerniaka
[ ]

M. Wawrzynkiewicz, M. Radwanek, A. Oszywa, A. Wojas-Pelc

Liczba pobrań: 866