PDF

Przegląd epidemiologiczny 2017, 71(2): 199-205

Outbreaks of nosocomial infections in Poland in the years 2011-2015 / Ogniska zakażeń szpitalnych w Polsce w latach 2011-2015
[ ]

R. Cieślik-Tarkota, M. Albertyńska, B. Rozwadowska, Z. Lorenc, U. Mendera-Bożek

Liczba pobrań: 1387