PDF

Przegląd epidemiologiczny 2007, 61(1): 91-94

Ostre nieżyty jelitowe leczone w Oddziale III Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie w latach 2001-2005
[Gastroenteritis acuta in Isolation Ward III Voivodeship Hospital in Warsaw 2001-2005]

A. Platowski, M. Orłowska, G. Cholewińska-Szymańska

Liczba pobrań: 1002