PDF

Przegląd epidemiologiczny 2006, 60(2): 237-246

Optymalizacja metod leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C pegylowanym interferonem-alfa z rybawiryną
[Optimization of the method of treatment of chronic viral hepatitis C with pegylated interferon-alfa and ribavirin]

J. Juszczak

Liczba pobrań: 928