PDF

Przegląd epidemiologiczny 2010, 64(1): 63-68

Oporność bakterii Campylobacter sp. na antybiotyki i chemioterapeutyki
[Antibiotic resistance of bacteria Campylobacter sp.]

K. Rzewuska, D. Korsak, E. Maćkiw

Liczba pobrań: 2686