PDF

Przegląd epidemiologiczny 1998, 52(3): 317-320

Opis przypadku zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i naczyniówki w przebiegu zakazenia krętkiem z rodzaju leptospira
[A case of meningitis and uveitis caused by Spirochetes of the genus Leptospira]

K. Jurczyk, M. Szulc

Liczba pobrań: 2383