On-line first

Multi-drug resistant strains as etiological agents of urinary tract infections in patients after solid organ transplantation
Szczepy wielolekooporne jako czynniki etiologiczne zakażeń układu moczowego u pacjentów po transplantacji narządów
Piotr Wilkowski, Ewa Hryniewiecka, Kornelia Jasińska, Michał Ciszek
doi 10.32394/pe.77.12

full text (PL)

full text (ENG)