On-line first

Characteristics and assessment of the usefulness of serological tests in the diagnostic of infections caused by coronavirus SARS-CoV-2 on the basis of available manufacturer’s data and literature review
Charakterystyka oraz ocena przydatności serologicznych testów w diagnostyce zakażeń wywoływanych przez koronawirus SARS-CoV-2 na podstawie dostępnych danych producentów i przeglądu piśmiennictwa
Waldemar Rastawicki, Natalia Rokosz-Chudziak
doi 10.32394/pe.74.11

full text 

The clinical course of gastroenteritis due to nosocomial and community-acquired norovirus infections in immunocompromised and immunocompetent children – single center experience
Przebieg kliniczny szpitalnych i pozaszpitalnych zakażeń norowirusowych u dzieci zdrowych i z niedoborami odporności – doświadczenie jednego ośrodka
Andrzej Załęski, Marcin Banasiuk, Katarzyna Karpierz, Ernest Kuchar, Edyta Podsiadły
doi 10.32394/pe.74.03

full text 

Clostridioides difficile infection in patients with end stage renal disease. Is it preventable?
Infekcja clostridioides difficile u osób ze schyłkową niewydolnością nerek. Jak jej zapobiegać?
Łukasz Lis, Andrzej Konieczny, Kinga Żłobicka, Wojciech Witkiewicz, Zbigniew Hruby
doi 10.32394/pe.74.02 

full text 

Oral cavity fungal flora among hiv-positive people
Flora grzybicza jamy ustnej u pacjentow zakażonych hiv
Szymon Andrusiów, Zuzanna Pawlak, Iga Zendran, Magdalena Pajączkowska, Adriana Janczura, Małgorzata Inglot
10.32394/pe.74.04

full text