ON-LINE FIRST

Rekreacyjna aktywność fizyczna a problem zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym

Recreational physical activity and the problem of particulate matter air pollution
Krzysztof Kocot

doi 10.32394/pe.73.22

pełny tekst polski

pełny tekst angielski

 

Narkotyki projektowane (dopalacze) – czy  nadal są zagrożeniem?

Designer drugs – still a threat?

Emil Bartosz Rozenek, Karolina Wilczyńska, Monika Górska, Napoleon Waszkiewicz

doi 10.32394/pe.73.23

pełny tekst polski

pełny tekst angielski