ON-LINE FIRST

The level of protective post-vaccination antibodies in NIPH-NIH employees after administration of Pfizer vaccine against COVID-19
Poziom ochronnych przeciwciał poszczepiennych u pracowników NIZP-PZH po podaniu szczepionki firmy Pfizer przeciwko COVID-19
Waldemar Rastawicki, Klaudia Płaza
doi 10.32394/pe.75.01
full text (eng) 
pełny tekst (pol) (ryciny i tabele w tekście polskim) 

Genetic tests based on the rt-pcr reaction in the diagnostics 2 of SARS-CoV-2 infection
Testy genetyczne oparte o reakcję rt-pcr w diagnostyce 2 zakażenia SARS-CoV-2
Bogusław Tymoniuk, Paweł Zmora, Julia Latowska, Adriana Grabowska, Adam Ciesiołka, Paweł Joachimiak, Grzegorz Figura, Maciej Borowiec, Katarzyna Rolle, Luiza Handschuh, Agnieszka Fiszer
doi
full text (eng)
pełny tekst (pol)