ON-LINE FIRST

Identification of information about adverse drug reactions in local medical journals using medline and embase versus manual full text review
Wykrywanie informacji o niepożądanych działaniach leków w krajowych czasopismach medycznych z wykorzystaniem medline i embase w porównaniu do ręcznego przeglądu pełnego tekstu czasopism
Bartłomiej Ochyra, Maciej Szewczyk, Adam Przybyłkowski
doi 10.32394/pe.76.41
pełny tekst