PDF

Przegląd epidemiologiczny 2005, 59(2): 385-394

Ognisko ostrego wirusowego zapalenia wątroby typu C - przebieg kliniczny, obraz histopatologiczny i skuteczność terapii
[Epidemic outbreak of acute hepatitis C - clinical course, histology and effectiveness of therapy]

J. Cianciara, J. Jabłońska, A. Horban, B. Walewska-Zielecka

Liczba pobrań: 992