PDF

Przegląd epidemiologiczny 1998, 52(3): 269-274

Ogniska zbiorowych zatruć i zakażeń pokarmowych o etiologii bakteryjnej w Polsce w latach 1990-1996
[Outbreaks of foodbome and waterborne diseases of bacterial etiology in Poland in 1990-1996]

A. Przybylska

Liczba pobrań: 977