PDF

Przegląd epidemiologiczny 2005, 59(2): 535-540

Odwracalność zaawansowanego włóknienia wątroby - możliwości terapeutyczne i biochemiczne monitorowanie procesu chorobowego
[The reversibility of advanced liver fibrosis - the therapeutic possibility and biochemical monitoring of the disease]

D. M. Lebensztejn

Liczba pobrań: 1031